MEDIA PEMBELAJARAN Pendidikan Agama Islam [PAI]: RPP-Pendidikan Agama Islam[PAI]5SD-SMS1


MEDIA PEMBELAJARAN Pendidikan Agama Islam [PAI]: RPP-Pendidikan Agama Islam[PAI]5SD-SMS1.

RPP-Islamic religious education [PAI] 5SD-SMS1

upaya meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah melalui permainan kartu pada anak tunadaksa kelas III SLB D.D1 YPAC Palembang”

THE PLAN OF IMPLEMENTATION OF THE INSTRUCTION [RPP]
ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION ELEMENTARY 5th grade
e-mail: wahyonosaputro@ymail.com, blog: http://wahyonosaputro. wordpress.com/
Subjects                            : EDUCATION IN THE RELIGION OF ISLAM
Class/Semester                : V/I
The Allocation Of Time : 3 x 35 minutes
The Meeting To               : 1
The Standard Of Competence          :
Al-Qur’an
1.   Defines a short Sura of the Qur’an selections
Basic Competencies                :
1.1. Read QS. al-Lahab and al-Kafirun.
Indicator:   
oread QS. al-Lahab
I.Learning Objectives:
·   Students can read surah Al-Lahab/111 Verses 1-5
II.Material Subject:
·   Surah Al-Lahab/111 Verses 1-5
Translation
Text of the Qur’an
Paragraph
Perish the two hands of Abu Lahab, and he will perish.
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
1
It is not all his treasure and manifestation to him what he so ardently sought.
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
2
Later he will get into turbulent flame.
سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
3
And (similarly) his wife, bearer of firewood.
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
4
The rope around his neck from sabut.
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
5
III.Method:
§   Drill and assignment
IV.Learning steps:
Early activity (5 minutes)
·         Greetings and drying
·         Teachers do appersepsi
        The core activities (25 minutes)
·         At the start of each learning, teachers guide students with reading Qur’aan well for 5 minutes.
·         The teacher pointed at one of his pupils to read QS. al-Masadd
·         Teachers improve student reading a less precise. Then the rest of the pupils are asked to read out the QS. al-Lahab
·         Student writing/copying Q.S.al-Lahab
The activities cover (5 minutes)
·         The teacher gives the conclusion of the results of the study
·         Teachers and students reflect on the learning outcomes, i.e., the benefits of learning this competence.
·         The teacher assigned students to memorize the surah al-Lahab
V.Tools and learning resource:
§   Audio-Visual Media (MP3) readings of short verses.
§   textbook (I want to be the son of saleh_Kelas V, Jakarta: Grafindo, 2008), p. 5.
VI.Assessment:
                                                                               
Indicators Of Achievement Of Competence
Assessment Of The
Teknik
Form
The Instrument
Example
The Instrument
KKM
oReadQS. al-Lahab
Word of mouth.
Its appearance.
1.    Surah al-Lahab recite it properly!
70
The KKM is adapted to conditions in each Unit
Student reading assessment Format (psychomotor)
No.
Aspects Of The
Score
1
The Smooth
a.Smoothly
b.less smoothly
c.not smoothly
5
3
1
2
Etiquette read
a.dare
b.Shy
3
1
 
No.
Name Of Student
Ketuntasan Criteria For A Minimum Of [KKM] *
The Value Of
0-69
70-100
1. not yet completely
2. due diligence
§    * If the student has not yet reached the KKM has been set, do REMEDIAL, when in classical has reached KKM ENRICHMENT be done [to the allocation of time].
§    * Teacher advised doing class action Research [PTK], in order to make improvements to certain aspects of learning.
Mata Pelajaran                               : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Kelas/ Semester                            : V / I
Alokasi Waktu                               : 3 x 35 menit
De vergadering                             : 1
De eisen van bekwaamheid       :
Al-Qur’an
1.   Definieert een korte Soera van de Koran selecties
Basiscompetenties                :
1.1. Lees QS. al-Lahab en al-Kafirun.
Indicator:   
oQS. al-Lahab lezen
I k.Leerdoelen:
·   Studenten kunnen lezen Soera Al-Lahab/111 verzen 1-5
II.Materiële onderwerp:
·   Soera Al-Lahab/111 verzen 1-5
Vertaling
Tekst van Qur’an
Lid
De twee handen van Abu Lahab omkomen, en hij zal omkomen.
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
1
Het is niet allemaal zijn schat en manifestatie aan hem wat hij zo vurig zocht.
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
2
Later krijgt hij in turbulente vlam.
سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
3
En (ook) zijn vrouw, drager van brandhout.
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
4
Het touw om zijn nek uit sabut.
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
5
III.Methode:
§   Boor en toewijzing
IV.Leren stappen:
V  roege activiteit (5 minuten)
·         Groeten en drogen
·         Leraren doen appersepsi
        De kernactiviteiten (25 minuten)
·         Aan het begin van elke leren begeleiden docenten studenten met het lezen van Qur’aan goed voor 5 minuten.
·         De leraar wees op een van zijn leerlingen te lezen QS. al-Masadd
·         Leraren verbeteren studenten lezing een minder nauwkeurig. Dan de rest van de leerlingen wordt gevraagd om te lezen uit de QS. al-Lahab
·         Student Q.S.al-Lahab schrijven/kopiëren
De activiteiten beslaan (5 minuten)
·         De leraar geeft de sluiting van de resultaten van de studie
·         Docenten en studenten denken over de leerresultaten, dat wil zeggen, de voordelen van het leren van deze bevoegdheid.
·         De leraar toegewezen studenten om te onthouden de Soera al-Lahab
v.Gereedschappen en leermiddelen:
§   Audiovisuele Media (MP3) lezingen van korte verzen.
§   leerboek (I want to be de zoon van saleh_Kelas V, Jakarta: Grafindo, 2008), p. 5.
VI.Beoordeling:
                                                                               
Indicatoren van de verwezenlijking van bevoegdheid
Beoordeling van de
Teknik
Formulier
Het Instrument
In het volgende voorbeeld
Het Instrument
KKM
oLezenQS. al-lahab
Word of mouth.
Haar uiterlijk.
1.    Soera al-Lahab recite het goed!
70
De KKM is aangepast aan de omstandigheden in elke eenheid
Studenten lezing beoordeling formaat (psychomotorische)
Nr.
Aspecten van de
Score
1
De gladde
een.Soepel
b.minder soepel
c.niet soepel
5
3
1
2
Etiquette Lees
een.durven
b.Verlegen
3
1
 
Nr.
Naam van de Student
Ketuntasan Criteria voor een Minimum van [KKM] *
De waarde van
0-69
70-100
1. niet nog volledig
2. due diligence
§    * Als de student nog niet heeft bereikt de KKM is ingesteld, doen REMEDIAL, wanneer in klassieke heeft bereikt KKM VERRIJKING gebeuren [om de toewijzing van tijd].
§    * Leraar geadviseerd class action doen onderzoek [PTK], teneinde verbeteringen van bepaalde aspecten van leren.
                                                                                        Betung,           20
Wetende,
De hoofd                                                                       leraar PAI
Hidirman (S.pd)                                                          (Wahyono Saputro, S.Pd.I)
NIP.                                                                                 NIP.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s